Carrer Marquès de Mulhacén, 17 local 2

08034 - Barcelona - España

Telf:+34 - 677 572 203

Sobre els projectes:

Les 3 etapes del projecte: nostra forma de treballar 

Alteració Smart en medi urbà: resum des les intervencions estràtegiques

Montbau: presentació del projecte de reforma urbana, informacions i números

Plaça del Diamant: Presentació de la Problemàtica i dels elements del projecte de reforma de la plaça del Diamant.

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<