Carrer Marquès de Mulhacén, 17 local 2

08034 - Barcelona - España

Telf:+34 - 677 572 203

Estudi La Vila de Gràcia

Presentació de la problemàtica

El comportament de les persones que acostumen a trobar-se de nit al barri de la Vila de Gràcia no correspon a un comportament normal en un espai públic habitat de nit, perquè hom se sent la llibertat de parlar fort i estar de festa a Gràcia?

 

 

Es pot influir sobre els comportaments incívic a través del urbanisme?

Resum de la proposta incloent les TIC 

Destinació “Smart”

 

®      Pla Estratègic de Turisme

®      Apps, Augmented Realities for Turisme

®      implantació de codis QR

®      marketing

®      valoració del patrimoni cultural, històric i associatiu

®      col·laboració de les entitats  (material, films, fotos, històries, documents)

 

Gràci@

 

®      línea de mobiliari híbrid, internet of things

®      Wi-Fi per a activitats culturals i de treball

®     Third Space : treballar fora del despatx de forma ubiqua promoure el

®  El coworking, crowdworking de les petites empreses i treballadors autònoms

®   valorar Gracia, la seva qualitat de vida i els seus espais públics com un espai de treball

 

Marca : Gracia  

 

 

®      xarxa comercial

®      entitat de promoció

®      una marca comercial (Apel·lació d’Origen, marca,...)

®      qualitat visual (terrasses, taules, plantes, aparadors...)

®      formació al canvi de target (servei, idiomes,...),

®    fomentar la activitat amb la creació de col·laboracions (artesania – comerç per exemple)

®      un cens dels locals buits.