Carrer Marquès de Mulhacén, 17 local 2

08034 - Barcelona - España

Telf:+34 - 677 572 203

Les 3 etapes del projecte

ESTUDI DE LÀMBIT

La fase d’Estudi és essencial per construir una base sòlida on es perfilen ja les primeres opcions de projecte.

 

Durant l’estudi, definim una imatge prèvia objectiva a partir de la qual definim les problemàtiques i les oportunitats de l’espai existent. Comencem per construir el perfil de l’espai que tractem, basant-nos sobre una compilació de dades i d’observacions. Aquesta estructura tindrà vàries facetes: urbana, històrica, social, cultural de les quals traurem la identitat general de l’espai que serà el fil conductor de la intervenció. Utilitzem tots els suports al nostre abast, els arxius, la premsa, els informes, les estadístiques de població i econòmiques (Open Data de les Ciutats),  els llibres, blocs i pàgines web.

Pas següent, classifiquem i passem a la lectura objectiva: la fotografia i les vídeos ens dóna la textura sensible: materials, llum, vegetació, colors que formaran alhora una documentació fonamental sobre els usos al llarg del procés de projecte per verificar les hipòtesis de treball.

Ara, amb paper i llapis podem representar de forma neutral les dades objectives de l’apropiació de l’espai: formes d’estar i de circular segons els horaris i el tipus de persones, comptar, determinar patrons de moviments i d’activitats.

 

PROPOSTES PERSONALITZADES

És una etapa d’escolta, durant la qual la nostra capacitat d’adaptació,  de reacció davant noves idees o modificacions està valorada.  

 

Que podem associar a la etapa d’Avantprojecte: després d’haver deixat parlar l’espai, passem al diàleg amb els usuraris i les administracions. És un moment molt intens, proactiu, en el qual desenvolupem propostes creatives per generar les millores adaptades a l’entorn social, es busca el punt de ponderació entre tots i es defineixen les opcions per equilibrar el pressupost.

 

PROJECTE

És quan es transforma el projecte en document contractual.

 

Al final de la etapa precedent, el projecte està consensuat. Amb l’equip tècnic treballem a definir, estructurar i dimensionar la intervenció, preparar la documentació gràfica i tècnica que s’entregarà als serveis tècnics i a les administracions per la seva aprovació final. El document final serà el Projecte Executiu que serà presentat en a la ciutadania durant 3 mesos en el procés d’Exposició Pública. 

 

 

A cada etapa del projecte es crea els nous documents necessaris per a la comprensió òptima del projecte així com una presentació particular en forma Power Point o Prezzi adreçada al veïnat, amb croquis i imatges de projecte.