Carrer Marquès de Mulhacén, 17 local 2

08034 - Barcelona - España

Telf:+34 - 677 572 203

Renovació urbana: 9 places a Montbau Barcelona

El barri de Montbau es situa al nord de Barcelona entre la Ronda de Dalt, via perifèrica de Barcelona i el Parc Natural de Collserola, pulmó verd de la ciutat. Tot el barri està esglaonat en el vessant de la muntanya donant lloc a unes tipologies urbanístiques i a una vegetació atípica per Barcelona.

El projecte de reforma de la segona fase del barri de Montbau respecta l'esperit del projecte original dels arquitectes Xavier Subías, Guillermo Giraldez i Pedro López que van realitzar el polígon de vivendes en 1959 seguint les idees del moviment modern.

Cinquanta anys després el programa de reforma es centra sobre la millora de l'accessibilitat, implantant recorreguts per a tothom a través de l'àmbit, la renovació del paviment, una nova xarxa d'il·luminació amb la tecnologia LED, la renovació del mobiliari urbà amb un pla de senyalització, la reforma integral del clavegueram i del sistema superficial de recollida d'aigua pluvial.

El sistema d'espais verds i drenant està estudiat per completar i controlar la població d'arbrat (110 exemplars), conservar grans superfícies drenant de sauló i implantar una vegetació autoctona i florida a peu de carrer en parterre.

 

Al llarg de tot el procés de projecte, es va mantenir conversacions seguides amb l'Associació de Veïns i vàrem presentar l'avanç del projecte regularment en assembleas. 

La col·laboració entre les diferentes entitats ha permet considerar les preferència dels Veïns quan als materials empleats, la resolució de problemàtiques privades aprofitant de la obra (claveguerons i humitats) i fins i tot respondre a algunes suggestions veïnals per millorar la comoditat de l'entorn fora de l'àmbit estricte del projecte.

 

Les obres estaran terminades per la festa major del barri en setembre de 2014.

 

Superfície d'actuació 

 10.333 m2

Pressupost total 

2.240.115,37 euros

Repercussió

216, 79 euros/m2

Superfície pavimentada

5.407,20 m2

Zones verdes

3.473,00 m2

Nova xarxa de clavegueram

Si

Nova xarxa de reg

Si

Nova xarxa d'enllumenat

Si

Fanals nous

53

Mapa de situació: area entre els carrers Harmonia i Joan de Sales: Carrers Dansa, Lírica, Mímica, Cançó, Ritme i Muses a Barcelona, Districte de Hosta Guinardo