Carrer Marquès de Mulhacén, 17 local 2

08034 - Barcelona - España

Telf:+34 - 677 572 203

Convivènça a la Plaça del Diamant

El barri de la Vila de Gràcia i la plaça del Diamant presenten un important desgast, dels espais i de la paciència dels veïns. Les queixes es centren sobre la brutícia, el soroll, l’alcohol conseqüents al fenomen de “botelló” durant tota la temporada estival.

 

 

Gravació realitzada de nit a la plaça del Diamant - Els veïns no descansen.

 

 

Les intervencions urbanes presentades són d’ordre estratègiques per fomentar nous hàbits a mig o llarg termini a l’espai urbà. El projecte urbà és el vessant complementari a les diverses campanyes de conscienciació i d’informació implantades per la municipalitat com contestació a les preocupacions veïnals. 

 

La reforma dóna resposta a nivell urbà amb intervencions que participen a substituir els costums i comportament incívics per altres integrats a la vida del barri. Aquestes intervencions no canvien l'imatge de la plaça i no limiten directament els usos però afavoreixen els comportaments més integradors.

Les intencions són: valorar els elements culturals (estàtua de La Colometa i el refugi de la Guerra Civil) per augmentar l'atractiu cultural, millorar les condicions d'estades de les families i de la gent gran (jocs infantils i espais d'estada), aumentar la homogeneitat llumínica per no crear punts d'atracció nocturns, reposicionar els bancs per un ús diurn i de descans puntual.

 

Finalment, la implantació del Barcelona WiFi porta les persones a una socialitat "en xarxa" més calmada i silenciosa que la dels botellons i crea un àmbit de trobada virtual pels nombrosos emprenedors implantats a la Vila de Gràcia.

 

 

Elements del projecte de reforma de la Plaça del Diamant.

Qualitat urbana i gestió intel·ligent:

Un estalvi enegètic de 40% amb la tecnològia LED.

Millora de la uniformitat per controlar l'efecte d'agrupació nocturn.

Adaptació dels bàculs existents als projectors nous.

 

Connexió i noves tecnològies a escala de barri:

35 ml de fibra òptica des del carrer Trilla.

Primer punt Barcelona WiFi a la Vila de Gràcia.

Implantació d'un sensor de soroll i un de particules.

 

Un Diamant de color verd:

Es planten 8 arbres: Tipunan Tipus, i Argyranthemum frutescens blanca (marguerides) Thymus x citrionicus (Thym citron),  Polycalaia x dalmaisianaVeronica repens en parterres sobre-elevats. en parterres aixecats.

Totes les noves plantacions estan dotades de reg programat per degoteig.

 

Un equipament de barri:

Es conserva un ampli espai central per les activitats de cultural tradicional.

 

Pels més menuts:

Reforma de l'espai de joc infantil.

Substitució del terra de cautxú i implantació d'una nova tanca tipus Rona en acer galvanitzat.

Apropament de la font.

 

Pels més grans:

Es crea un espai protegit i diaphan sense obstacles amb un nou mobiliari accessible per a la vida social de la gent gran, sol sombra i qualitat ambiental.

 

 

Superfície d'actuació 

1.646,00  m2

Pressupost total 

190.574,95 euros

Repercussió

115,80 euros/m2

Superfície pavimentada

No

Zones verdes

19 m2

Nova xarxa de clavegueram

No

Nova xarxa de reg

Si

Nova xarxa d'enllumenat

No

Lampades noves

                     16